PZU Życie u prokuratora

[podpis] AM, MAĆ
Gazeta Wyborcza nr 40, wydanie z dnia 17/02/2000GOSPODARKA, str. 19

KPWiG

PZU Życie u prokuratora

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd poinformowała prokuraturę, że PZU Życie złamało prawo, nie raportując Komisji o posiadaniu ponad 5 proc. akcji BIG BG

Komisja powołała się na artykuł 147 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, który mówi o obowiązku zawiadomienia KPWiG o nabyciu akcji, które uprawniają do co najmniej 5 proc. liczby głosów na zgromadzeniach akcjonariuszy spółek publicznych. - Tego obowiązku PZU Życie nie dopełniło - powiedział nam wcz...

RP-DGW

Polecane tematy