KALENDARIUM

Szybki Zygmunt

[podpis] ZG
GW Katowice nr 64, wydanie z dnia 16/03/2000AKTUALNOŚCI, str. 2

Szybki Zygmunt

411 lat temu, 9 marca 1589 r., w Bytomiu zawarto traktat pomiędzy Polską a Cesarstwem, kończący spór o tron polski. Stronę cesarską reprezentował Wilhelm z Rożemberku, a polską kancle...

KA-DLO

Polecane tematy