DO DZIEŁA

DO DZIEŁA

[podpis] ZEBRAŁ OGON
komunikaty nr 0 dodatek do komunikaty nr 97, wydanie z dnia 25/04/2000, str. 1

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych to około 600 ogłoszeń w każdym wydaniu. Firmy z całej Polski poszukują dostawców i wykonawców poszczególnych zamówień. Co tydzień prezentować będziemy ogłoszenia o przetargach z regionu zachodniopomorskiego.

Ogłoszenia zamieszczane w biuletynach Urzędu Zamówień Publicznych dostępne są również na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.uzp.gov.pl

Remont ul. Orlej w Koszalinie polegający na: rozebr...

SZ-TKM

Polecane tematy