Bez embarga w Nowej Wsi

[podpis] (ant, jap)
BIUROWA nr 0 dodatek do BIUROWA nr 275, wydanie z dnia 23/11/1992, str. 6

Skomputeryzowany Elektrim

Bez embarga w Nowej Wsi

Pierwszy komputer pojawił się w Elektrimie w połowie lat 80. Była to wielka i zawodna czeska maszyna SM-4. Dziś, na sześciu piętrach zajmowanych przez firmę w wieżowcu Intraco, sieć tworzy ponad 100 komputerów klasy PC i dwa minikomputery VAX. Były to jedne z pierwszych komputerów tej klasy, które dotarły do Polski. Elektrim, dawna centrala handlu zagranicznego, stał się spółką akcyjną, dobrze notowaną na giełdzie.

Próby automatyzacji prac biurowych podjęto w połowie lat 80. Komputer SM-...

RP-TKO

Polecane tematy