DO DZIEŁA

[podpis] OPRAC. ELA
KOMUNIKATY nr 27 dodatek do KOMUNIKATY nr 154, wydanie z dnia 04/07/2000, str. 1

DO DZIEŁA

Co tydzień w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazuje się blisko 600 ogłoszeń o przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi. Co tydzień będziemy odnotowywać te, które wydają się nam najciekawsze i mogą zainteresować firmy w całym kraju. W wypadku zleceń budowlanych jako główne kryterium wybraliśmy wysokość wymaganego wadium.

Numer telefonu do redakcji Biuletynu: 694 71 40, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

RP-TKM

Polecane tematy