Cmentarze niczyje

[podpis] Wojciech JACHIM, Szczecin
Gazeta Wyborcza nr 122, wydanie z dnia 27/05/1993, str. 4

Cmentarze niczyje

(P) Trzy bezpańskie cmentarze pozostały w Szczecińskiem po wojskach radzieckich. Nasza administracja nie wie, co zrobić z kłopotliwym spadkiem.

Traktat między Polską a Rosją o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy (artykuł 17) zobowiązuje obie strony do zachowania, utrzymania i otoczenia ochroną prawną cmentarzy i pomników będących przedmiotem czci jednej ze stron. Zgodnie z konwencjami międzynarodowymi przekazanie cmentarza winno nastąpić po jego uporządkowaniu. Cmentarz powinien być...

RP-DGW

Polecane tematy