Miasto na kredzie

[podpis] JAN PAWEŁ PIOTROWSKI
TURYSTYKA nr 42 dodatek do TURYSTYKA nr 247, wydanie z dnia 21/10/2000, str. 6

Miasto na kredzie

Nad rzeką o orientalnej nieco nazwie Uherka, w krainie pagórków kredowych leży Chełm - miasto na pograniczu kultur

Ziemia chełmska w ciągu wieków przechodziła z rąk do rąk, a sam Chełm w całej okolicy szczyci się historią najstarszą. Był to przecież jeden z Grodów Czerwieńskich. Miasto lokował Daniel, książę włodzimiersko-halicki. W XIII stuleciu Chełm został, w miejsce Halicza, stolicą rozległego księstwa. W drugiej połowie XIV wieku stał się stolicą odrębnej...

RP-TTU

Polecane tematy