Czas na zmiany w ZMK?

[podpis] TD, JŻ
GW Białystok nr 250, wydanie z dnia 25/10/2000, str. 3

Czas na zmiany w ZMK?

Zarząd Mienia Komunalnego to przechowalnia esbeków, komuchów i nierobów - miał stwierdzić radny AWS-Jedność-Dobro Wspólne Ryszard Warzecha na ostatnim posiedzeniu klubu. Pracownicy ZMK protestują u przewodniczącego Rady Miejskiej i u prezydenta miasta.

Na ostatnim, czwartkowym posiedzeniu klubu AWS-J-DW trwała dyskusja w sprawie przekształcenia ZMK w spółkę. Doszło do utarczek słownych między wiceprezydentem miasta Bogusławem Dębskim a wicedyrektorem ZMK Wiktorem Klat...

BI-DLO

Polecane tematy