Ko뜻 nie kr뜻

[podpis] TERESA KRUSZONA
Gazeta Sto쿮czna nr 279, wydanie z dnia 30/11/2000, str. 11

Ko뜻 nie kr뜻

Etymologiczny s쿽wnik jzyka polskiego Andrzeja Bakowskiego

S쿽wnikowi po턻ici쿮m tyle lat, ile Aleksander Brueckner * swojemu dni. Jedna strona druku to blisko sto godzin pracy - mwi podczas wczorajszej promocji Andrzej Bakowski.

Pierwszy kompletny w powojennej historii Polski s쿽wnik etymologiczny zawiera 100 tys. hase u쿽퓇nych alfabetycznie. W zamy턫e autora mia by "podrczny", ale wydawca, bior켧 pod uwag jego objto뜻 (trzy tomy po ok. 900 stron ka풼y) i materia merytoryczny, zdecydowa si na usunicie ...

WA-DLO

Podobne artyku퀉

 • Dlaczego "Garwolin"? / Bd manewry / Okradaj altany

  Gazeta Sto쿮czna

  Pochodzenia nazwy Garwolina nie daje si wyja턭i w sposb jednoznaczny i bezdyskusyjny. Nie t퀅maczy go nawet legenda. Istniej tylko r璨ne domys퀉 i hipotezy. Wed퀅g jednej z wersji, w pocz켾kowym

 • Bez dozorcy

  Gazeta Sto쿮czna

  Tradycyjna miejska kamienica mia쿪 bram - wej턢ie do budynku, zamykane mniej lub bardziej ozdobnymi wielkimi drzwiami. Zwykle zaraz za nimi znajdowa쿽 si pomieszczenie zajmowane przez str璨a, zwane

 • "O퓓wcze wiatry"

  Gazeta Wyborcza

  Nie ma racji p. Jerzy 쫤itek ("Listy", "Gazeta" nr 202) co do znaczenia wyrazu "fart" w jzyku polskim. Oto znaczenia podawane przez s쿽wniki: "S쿽wnik wyrazw obcych PWN" (Warszawa 1991) - 'pomy턫na

Polecane tematy