BUDŻET W LICZBACH

BUDŻET W LICZBACH

[podpis] AA, AC
GW Mazowsze (Płock) nr 303, wydanie z dnia 30/12/2000AKTUALNOŚCI, str. 4

W roku 2001 dochody w budżecie Płocka wynieść mają ogółem 302 688 160 zł. Wydatki natomiast - 328 777 160 zł. Deficyt osiągnie kwotę 26 089 000 zł. Zostanie on pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych i przychodów z obligacji. W uchwale budżetowej radni upoważnili zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 15 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu. Samodzielnie zarząd zaciągać może zobowiązania na k...

PL-DLO

Polecane tematy