Umów się dobrze...

[podpis] MAŁGORZATA SZAFARZ
supermarket nr 0 dodatek do supermarket nr 9, wydanie z dnia 11/01/2001, str. 1

Umów się dobrze...

...na piśmie (część 1)

O tym, że warto zawierać umowy w formie pisemnej, wiedzą najlepiej te osoby, które działając jedynie na podstawie uzgodnień ustnych, naraziły się na niepotrzebne straty i kłopoty.

W Polsce nie zakorzenił się jeszcze na dobre zwyczaj zawierania umów na piśmie. Tymczasem jedynie pisemne uzgodnienie praw i obowiązków stron biorących udział w umowie pozwala na znaczne ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie niedomówień mogących powstać w trakcie realizacji umowy.

Federa...

WR-TSU

Polecane tematy