Znam najlepszych i najgorszych uczniów

[podpis] ROZMAWIAŁY BARBARA PIÓRKOWSKA MIRELLA WĄSIEWICZ;ROZMAWIAŁY BARBARA PIÓRKOWSKA MIRELLA WĄSIEWICZ
GW Trójmiasto (Gdańsk) nr 26, wydanie z dnia 31/01/2001AKTUALNOŚCI, str. 3

Znam najlepszych i najgorszych uczniów

Rozmowa z Ignacym Sadko

Barbara Piórkowska, Mirella Wąsiewicz: Pierwszy nauczyciel dyplomowany w województwie - co dla Pana oznacza ten tytuł?

Ignacy Sadko: Zobowiązuje do lepszej organizacji pracy i przykładania się do obowiązków dyrektora.

Jaki wpływ będzie to miało na resztę nauczycieli w ZSZ 7?

- Mam nadzieję, że mobilizujący... Do tej pory 12 osób złożyło wnioski o tytuł nauczyciela dyplomowanego, a w szkole jest 49 pedagogów na etatach. Mnie możliwość otrzymania nominacji zachęciła d...

GD-DLO

Polecane tematy