Szpital za zgodą sądu

[podpis] (ski)
Gazeta Wyborcza nr 228, wydanie z dnia 29/09/1993, str. 3

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Szpital za zgodą sądu

(A) Chory psychicznie mógłby zostać zatrzymany w szpitalu wbrew swojej woli tylko wtedy, gdy zgodę na to wyrazi sąd opiekuńczy. Dziś decyzję tę podejmuje wyłącznie lekarz. Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Zatrzymując pacjenta wbrew jego woli, szpital psychiatryczny będzie miał obowiązek zgłosić to w ciągu 72 godzin sądowi opiekuńczemu. Dalsze przetrzymywanie pacjenta zależałoby od decyzji sądu. Przypomnijmy, że sądy opiekuńcze wyznaczają np....

RP-DGW

Polecane tematy