° Żywność modyfikowana w Polsce

[podpis] KJ; KJ
supermarket nr 0 dodatek do supermarket nr 40, wydanie z dnia 16/02/2001, str. 3

° Żywność modyfikowana w Polsce

Według badań OBOP z roku 1998 - 57 proc. Polaków uważa, że należy pozwolić na produkcję żywności modyfikowanej, pod warunkiem specjalnego oznakowania.

Reguluje to rozporządzenie wydane przez ministra ochrony środowiska, Zasobów naturalnych i leśnictwa (DzU z 22.10. 1999, nr 86, poz.962), które dopuszcza obrót żywnością zmodyfikowaną, jeżeli produkty te są oznakowane kolorem kontrastowym do opakowania.

W Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, które koor...

GD-TSU

Polecane tematy