Bóg jest Miłością

[podpis] ks. Roman E. ROGOWSKI
Gazeta Wyborcza nr 237, wydanie z dnia 09/10/1993, str. 19

CREDO

Bóg jest Miłością

Salvadore Dali, pisząc w swoim "Dzienniku geniusza" o potrzebie Piękna, podkreśla: "Jest to warunek konieczny, by w pełni poznać Boga, który musi być nieskończenie piękny".

Teologia zaprzyjaźniona z filozofią zadaje sobie pytanie o istotę Boga, czyli o to, przez co Bóg jest Bogiem. Odpowiedź może dać tylko Bóg w swoim Objawieniu.

Objawiając się w Starym Testamencie określił się jako Ten, który JEST. W krzewie gorejącym na pustyni pod górą Horeb Bóg przedstawił się Mojżeszowi: "Jestem...

RP-DGW

Polecane tematy