TYGODNIK POWSZECHNY

[podpis] [-]
Gazeta Wyborcza nr 46, wydanie z dnia 24/02/1994, str. 11

TYGODNIK POWSZECHNY

"Tygodnik Powszechny" rozpisał ankiety: "Człowiek, któremu nie pomogłem". "Od momentu, kiedy Ewangelia opowiedziała nam o człowieku napadniętym i porzuconym przy drodze, i w opowieści tej zawarła jedno z najcięższych oskarżeń: a ujrzawszy go, przeszedł mimo<<, w naszej świadomości zakorzeniać się zaczął moralny obowiązek reagowania na bliźniego, człowieka potrzebującego pomocy. Równocześnie jednak uruchomione zostały nieprzeliczone mechanizmy usprawiedliwień. Aż po dziś dzień człowiek ...

RP-DGW

Polecane tematy