BADANE KOMPETENCJE Standard osiągnięć czyli ŁATWOŚĆ ZADANIA ">

TERAZ PORÓWNAJ SWÓJ WYNIK Z OSIĄGNIĘCIAMI TWOICH RÓWIEŚNIKÓW

[podpis] Test przygotował: Instytut Badań Kompetencji
Kujon polski nr 1 dodatek do Kujon polski nr 206, wydanie z dnia 04/09/2001, str. 4

TERAZ PORÓWNAJ SWÓJ WYNIK Z OSIĄGNIĘCIAMI TWOICH RÓWIEŚNIKÓW

BADANE KOMPETENCJE Standard osiągnięć czyli ŁATWOŚĆ ZADANIA
"numer zadania" zadanie miało sprawdzić, czy uczeń: odpowiedź poprawna "zaznacz jeśli Twoja odpowiedź jest poprawna" znasz i rozumiesz pojęcia czytasz ze zrozumieniem myślisz logicznie stosujesz wiedzę w praktyce jaki procent z 40 tys. uczniów rozwiązał pop...

RP-OAC

Polecane tematy