Quality Manager

[podpis] IZABELA MICHALISZYN WSPÓŁPRACA:, MARTA MAKOWSKA I MILENA IVANOVA TMP WORLDWIDE
Praca nr 0 dodatek do Praca nr 229, wydanie z dnia 01/10/2001, str. 6

Quality Manager

Abc zawodowców

Quality manager to stanowisko kierownicze, które wiąże się bardziej z zarządzaniem projektami i procesami niż zespołem.

Z danych firmy TMP Worldwide wynika, że większość osób pełniących tę funkcję ma 28-34 lata. Zauważalna jest przewaga kandydatów z firm produkcyjnych, z branży teleinformatycznej i FMCG.

Polskie odpowiedniki lub opis: menedżer ds. jakości/menedżer ds. systemów jakości/menedżer ds. zapewnienia jakości.

Przełożony: dyrektor dzi...

KA-TPR

Polecane tematy