Litera najważniejsza

[podpis] MAGDA KŁODECKA
supermarket nr 0 dodatek do supermarket nr 229, wydanie z dnia 01/10/2001, str. 5

Litera najważniejsza

Gry z tradycjami - inteligencja

Gra w inteligencję daje pewne możliwości wpływania na przebieg rozgrywki, ale wiedzą również trzeba się wykazać - nie ma innej rady na zwycięstwo. Stara, papierowa wersja nie wymaga żadnych nakładów finansowych, nawet miejsca potrzeba niewiele.

Kiedyś gra funkcjonowała wyłącznie w wersji papierowej. Nie było żadnych ograniczeń ani pod względem liczby zawodników, ani ich wieku. Jeśli w inteligencję - bo o niej mowa - grały osoby w podobnym wieku, a raczej o zbliżonym z...

PO-TSU

Polecane tematy