Państwo nie odda podatnikom

[podpis] Piotr SKWIROWSKI
Gazeta Wyborcza nr 205, wydanie z dnia 03/09/1994, str. 20

Państwo nie odda podatnikom

(P) Sejm oddalił wczoraj orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego piętnujące niezwaloryzowanie skali podatkowej na 1993 rok.

Jak wiadomo, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. nakazuje ministrowi finansów raz do roku zwaloryzować (czyli podnieść) tzw. progi podatkowe zgodnie ze wskaźnikiem inflacji. Tymczasem na 1993 r. rząd Hanny Suchockiej nie zmienił obowiązujących progów podatkowych, co faktycznie oznaczało podniesienie podatków. Ówczesny minister finansów Jerzy Osiaty...

RP-DGW

Polecane tematy