"The Priness Diaries" Walt Disney

[podpis] PIOTR IWICKI
Co jest grane nr 51 dodatek do Co jest grane nr 298, wydanie z dnia 21/12/2001, str. 7

BEZ FILMU

"The Priness Diaries" Walt Disney

Jeśli film adresowany jest do ludzi młodych, to muzyka, która go ilustruje, nie może wychylać się ani poziomem, ani treścią. Tak jest w wypadku filmu Garry'ego Marshalla.

...

WA-TCG

Polecane tematy