Lecz swoją duszę

[podpis] MAŁGORZATA LAMPA
supermarket nr 0 dodatek do supermarket nr 280, wydanie z dnia 30/11/2001, str. 6

Akcja. Zdrowy Poznań

Lecz swoją duszę

Z inicjatywy Urzędu Miasta i Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i pomóc" w Poznaniu powstał pierwszy ośrodek samopomocy psychicznej typu Fountain House

Naukowcy i lekarze zgodnie twierdzą, że XXI wiek zapisze się w historii jako wiek chorób psychicznych. Coraz więcej osób cierpi na zaburzenia psychiczne (zwłaszcza w większych miastach). Wraz z nasileniem się chorób tego typu zmieniło się podejście do psychiatrii. Zaczęto doceniać mni...

PO-TSU

Polecane tematy