Star odwleka prywatyzację?

[podpis] Andrzej KUBLIK
Gazeta Wyborcza nr 225, wydanie z dnia 27/09/1994, str. 20

FIRMOTEKA

Star odwleka prywatyzację?

(P) STAR. Odwleka się prywatyzacja starachowickich zakładów, bo już od dwóch tygodni w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych są przygotowane dokumenty umożliwiające zamianę długów fabryki na akcje, a w zarządzie Stara twierdzą, że nic o tym nie wiedzą.

Ugoda bankowa między Starem a wierzycielami tej fabryki objęła 706 wierzycieli, którym Star był dłużny ok. 1,7 bln zł. Uprawomocniła się 22 sierpnia. W ciągu 16 miesięcy od tego dnia powinno dojść do całkowitego umorzenia odsetek od d...

RP-DGW

Polecane tematy