Renty odroczone - gorsze?

[podpis] Czesław Śmigalski, Toruń
Gazeta Wyborcza nr 266, wydanie z dnia 16/11/1994, str. 15

LISTY

Renty odroczone - gorsze?

Do roku 1992 Państwowy Zakład Ubezpieczeń nie poczuwał się do waloryzowania, w oparciu o istniejącą w owym okresie inflację, i nie waloryzował tak zwanych rent odroczonych. Po interwencji rzecznika praw obywatelskich w 1992 r. każdy pokrzywdzony rentobiorca miał prawo, według orzeczenia Sądu Najwyższego, wystąpić z pozwem do sądu, ponosząc równocześnie wszelkie koszta procesowe. Po sądowym zwaloryzowaniu i ustaleniu wysokości renty, jako kwoty bazowej na dzień wydanego wyroku, PZU ponownie z...

RP-DGW

Polecane tematy