O ortodoksach

[podpis] Adam MICHNIK
KSIĄŻKI nr 11 dodatek do Książki nr 266, wydanie z dnia 16/11/1994, str. 1

Moje dziwne gusta

O ortodoksach

Miejsce religii w demokratycznym państwie często jest przedmiotem sporów. "Znacząca część ortodoksji gotowa jest podjąć grę parlamentarną (...). Lecz (...) jest tak, jakby [ortodoksi] mówili: >>Będziemy wspierać proces demokratyczny tak długo, jak długo będzie on stanowił prawa i porozumienia zgodne z naszą linią myślenia, zaś sprzeciwimy mu się całkowicie, jeśli przestanie służyć naszym zamysłom<<.

Tymczasem podstawowa zasada demokratycznego państwa prawa polega na zgodzie, ...

RP-DGW_D

Polecane tematy