Wyłączyć czy nie?

[podpis] CJ
Dom nr 0 dodatek do Dom, dodatek do GW Katowice nr 19, wydanie z dnia 23/01/2002, str. 2

Instalacje

Wyłączyć czy nie?

Instalację elektryczną w domach warto wyposażyć w ogranicznik poboru prądu, który zabezpieczy przed awaryjnym wyłączeniem napięcia, gdy zostanie przekroczone dopuszczalne obciążenie.

Serię takich ograniczników prądu o symbolu OP 300 i różnych parametrach pracy produkuje firma Legrand - Fael.

Są one przystosowane do zamocowania na standardowej szynie w rozdzielnicy domowej i zajmują - zależnie od modelu - trzy do ośmiu modułów szerokości.

Zasada stosowania ogra...

KA-DLO_D

Polecane tematy