Kłopot z progiem

[podpis] ADAM GOŁĄB; WYSŁ. GAD
GW Kielce nr 85, wydanie z dnia 11/04/2002MIASTO, str. 4

Zasady rekrutacji do liceów

Kłopot z progiem

Czy licea powinny wyznaczać limity punktów, jakie uczeń musi zdobyć, by się tam dostać? - To leży w interesie szkół - twierdzi kuratorium. Szef miejskiej oświaty jest innego zdania. - Po co tworzyć takie bariery? - pyta

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Po raz pierwszy o przyjęciu do szkół publicznych decydować będzie liczba uzyskanych przez gimnazjalistę punktów (maksymalnie 200). Połowę z nich można zebrać za wyniki na świad...

KI-DLO

Polecane tematy