LISTY

listy Pani prokurator nie ma racji

[podpis] BARTŁOMIEJ SOCHAŃSKI, PREZYDENT SZCZECINA W LATACH 1994-1998
GW Szczecin nr 99, wydanie z dnia 27/04/2002MIASTO, str. 4

listy Pani prokurator nie ma racji

Wypowiedź pani prokurator Kobrzyńskiej w "Gazecie Wyborczej" z 25 kwietnia 2002 r. w tekście "Mogli unieważnić umowę" jest zdumiewająca. Pani prokurator mówi, że zarząd miasta mógł unieważnić umowę użytkowania wieczystego gruntu, czego nie uczynił.

To absurd.

Zgodnie z art. 234 kc do umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące własności. Umowę zawiera się więc w formie aktu notarialnego, a użytkownik wieczysty korzysta...

SZ-DLO

Polecane tematy