Egzamin z matematyki na Politechnikę Warszawską 2.07.2001 r.

Kujon polski nr 40 dodatek do Kujon polski nr 140, wydanie z dnia 18/06/2002, str. 4

Egzamin z matematyki na Politechnikę Warszawską 2.07.2001 r.

1. Wektory p® i q® są prostopadłe i długość każdego z nich jest równa 1. Obliczyć długość wektora a® = 4p® - 3p® .

2. Obliczyć granicę

3. Narysować wykres funkcji f, określonej wzorem

4. Rozwiązać nierówność

5. Punkt P należy do okręgu opisanego na kwadracie ABCD. Wykazać, że wartość wyrażenia

nie zależy od wyboru punktu P na okręgu.

6. W urnie znajduje się 6 kul białych i 8 czarnych. Losujemy, bez zwracania, po jed...

RP-OAC

Polecane tematy