Pani prezes na prezydenta

[podpis] Rozmawiał Wojciech Załuska
Gazeta Wyborcza nr 125, wydanie z dnia 31/05/1995KRAJ, str. 3

Rozmowa z liderem ZChN Ryszardem Czarneckim

Pani prezes na prezydenta

Lider Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego proponuje Lechowi Wałęsie: 5-0-10.

Wojciech Załuska: - Czy ZChN już wie, kogo poprze w wyborach prezydenckich?

Ryszard Czarnecki: - Jeszcze nie. Są u nas trzy grupy. Jedna popiera Lecha Wałęsę, druga Adama Strzembosza, trzecia się waha. To ona zdecyduje.

Pan należy do której?

- Proponuję ucieczkę do przodu - poparcie osoby zdolnej zyskać sympatię zarówno zwolenników Wałęsy, jak i Strzembosza.

Hanny Gronkiewicz-Waltz?

- Właś...

RP-DGW

Polecane tematy