Godni Glogera

[podpis] MONIKA ŻMIJEWSKA
GW Białystok nr 254, wydanie z dnia 30/10/2002JEDYNKA, str. 1

Godni Glogera

Gloger umarł przed stu laty, ale jego duch ma się dobrze. Krąży po Polsce, znajduje podobnych sobie zapaleńców. Ci lata całe pracują nad zachowaniem skarbów kultury polskiej, a raz do roku - tak jak wczoraj - zjeżdżają do Łomży. Wtedy zaczyna się glogeriańska feta

MONIKA ŻMIJEWSKA

Bo też i było co świętować. Tylu kontynuatorów idei XIX-wiecznego zbieracza polskich pamiątek rzadko udaje się skupić w jednym miejscu. Ale Społecz...

BI-DLO

Polecane tematy