Cudzoziemiec kupuje ziemię

[podpis] HENRYK JANKOWSKI
NIERUCHOMOŚCI nr 0 dodatek do NIERUCHOMOŚCI nr 159, wydanie z dnia 10/07/2002, str. 1

PRAWO i nieruchomości

Cudzoziemiec kupuje ziemię

Wobec konieczności dostosowania przepisów do prawa obowiązującego w państwach Unii Europejskiej, wiosną ubiegłego roku wprowadzono ważne zmiany w ustawie z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Ustawa ta przewiduje w dalszym ciągu, jako zasadę, obowiązek uzyskania zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na nabycie nieruchomości. Do tej pory obowiązek ten był uregulowany jednolicie dla wszystkich cudzoziemców, niezależnie od kraju ich pochodzenia...

BI-TDN

Polecane tematy