Pradawny i szczery

[podpis] SW
CO JEST GRANE nr 0 dodatek do CO JEST GRANE nr 202, wydanie z dnia 30/08/2002SZTUKA, str. 11

Muzeum Narodowe. Malarstwo Musiałowicza

Pradawny i szczery

wernisaż, 3 września, godz. 18.30

Urodził się w Gnieźnie, ale wybrał Warszawę. Całe swoje życie podporządkował malarstwu, co zaowocowało określeniem "jeden z najwięk-szych współczesnych malarzy europejskich". Ponad wszystko inspiruje go sztuka archaiczna i wczesnośredniowieczna, o czym będziemy się mogli przekonać już 3 września. Wtedy to bowiem w Galerii Malarstwa i Rzeźby w nowym gmachu Muzeum Narodowego otwarta zostanie retrospektywna wystawa malarstwa Henryka Musiałowicz...

PO-TCG

Polecane tematy