LISTY

"Niewinne kłamstwa"

[podpis] JANUSZ KOT
GW Kraków nr 20, wydanie z dnia 24/01/2003MIASTO, str. 6

"Niewinne kłamstwa"

W związku z artykułem, który ukazał się 13 grudnia 2002 r. w "Gazecie Wyborczej" w Krakowie, pozwalam sobie zauważyć, co następuje. Z całą stanowczością stwierdzam, że wszelkie opisane w artykule istotne elementy stanu faktycznego, które rzutują na przedstawienie tam mojej osoby, są albo nieprawdziwe, albo też nierzetelne.

Powyższe dotyczy przede wszystkim tych fragmentów tekstu, w których bezpośrednio albo pośrednio stwierdza się, że skłamałem przed notariuszem, składając oświadczenie o...

KR-DLO

Polecane tematy