null

Podobne artykuły

 • Nie ten ambasador

  Gazeta Wyborcza

  (W) Ambasadorem RP w Watykanie nie będzie - jak wcześniej podawała za PAP część prasy - Zdzisław Ryn, obecny ambasador Polski w Chile. Prezydent Lech Wałęsa po sobotnim spotkaniu w Kopenhadze z sekre

 • Zaklęciai kieszonkowcy

  Gazeta Wyborcza

  Wiadomość o rozpoczęciu 8 października Plenum KC KPZR na temat przejścia go­spodarki ZSRR na system ryn­kowy nie trafiła na czołówki radzieckich gazet, "Izwiestia" poprzestały na notatce agen­cyjnej, "Komsomolska Praw­da" skwitowała plenum trzy­wierszową informacją, "Mo­skiewski Komsomolec" w ogó­le go nie zauważył.

 • O polskim programie po angielsku

  Gazeta Wyborcza

  Polski program gospodarczy jest tematem dwudniowej międzynarodowej konferencji (w jęz. angielskim) w Warsza­wie, zorganizowanej przez Pro­gram Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschod­niej, a sp

Więcej na temat

Polecane tematy