Wiwat Akademia?, Uczelnia na pozytywach

[podpis] RENATA CZELADKO, ROZMAWIAŁA RENATA CZELADKO
GW Częstochowa nr 157, wydanie z dnia 08/07/2003WYDARZENIA, str. 3

UCZELNIA częstochowska w Sejmie

Wiwat Akademia?, Uczelnia na pozytywach

Czy z czerwonego budynku przy Waszyngtona zniknie napis Wyższa Szkoła Pedagogiczna? Wszystko przemawia za tym, że tak się stanie. I to wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego

RENATA CZELADKO

Poseł Danuta Polak (Unia Pracy) przedstawi dziś sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży projekt zmiany nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Posłance będzie towarzyszył rektor uczelni ...

CZ-DLO

Polecane tematy