Pielęgnujmy niską inflację

[podpis] WYB. JAKU
Gazeta Wyborcza nr 171, wydanie z dnia 24/07/2003GOSPODARKA, str. 16

Fragmenty wystąpienia prezesa NBP Leszka Balcerowicza w Sejmie

Pielęgnujmy niską inflację

Jak wiadomo, pieniądz umożliwia zasadnicze rozszerzenie zakresu wymiany i - dzięki temu - radykalne zwiększenie dobrobytu społeczeństwa. Pieniądz pozwala również szybko zorientować się w wartości poszczególnych dóbr i ułatwia przechowywanie wartości.

Ale pieniądz właściwie wypełnia te ważne funkcje tylko wtedy, gdy sam zachowuje wartość, a więc - gdy ceny są stabilne. [...] Wysoka inflacja spycha gospodarkę rozwiniętą do stanu gospodarki prymitywnej. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczy...

RP-DGW

Polecane tematy