PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM. PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

GW Szczecin nr 6, wydanie z dnia 08/01/2004SPRAWDŹ, JAK ZDAŁEŚ, str. 4

PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM. PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

W Nibylandii używa się tylko dwóch rodzajów odważników: kulek i ważących kilka razy więcej walców. Przeanalizuj rysunek, a następnie rozwiąż zadania 1. i 2.

1. Z rysunku wynika zależność, którą można opisać równaniem

A. 3(y + 2) = 2y + 5

B. 3y = 6

C. 3y = 2y + 3

D. 3y = y + 7

2. Jeżeli przyjmiemy, że kulka waży 0,5 kg, to walec, oznaczony symbolem y, waży

A. 2 kgC. 1 kg

B. 1,5 kgD. 3,5 kg

3. Wózek porusza się ruchem opisanym wykresem. Pęd tego wózka w miar...

SZ-DLO

Podobne artykuły

Polecane tematy