Łatwiej o pracę

[podpis] SYLWIA PIĘTA, ZDZISŁAW KOWALCZYK, NOTOW. SYLW
EDUKACJA nr 0 dodatek do EDUKACJA, dodatek do GW Kielce nr 195, wydanie z dnia 22/08/2003, str. 5

Szkoły dla dorosłych

Łatwiej o pracę

Szkoła dla dorosłych to jeden ze sposobów na uzupełnienie wykształcenia. Nie ma tam egzaminów, stresujących wywiadówek i ocen z zachowania

Uczniowie szkół zawodowych mogą zdobyć wykształcenie średnie w ciągu 2 lat lub 2,5 roku, natomiast na podbudowie gimnazjum w 3 lata. Choć szkoły ubiegają się o skrócenie cyklu kształcenia, muszą jednak zrealizować taki sam program nauczania, jak w szkole średniej, np. uczniowie czytają te same lektury. Na końcu zdają taką samą maturę, ja...

KI-DLO_D

Polecane tematy