DR SEBASTIAN SAMOL
adiunkt w katedrze Prawa Pracy i Praw">

Świadectwa pracy w pigułce

[podpis] DR SEBASTIAN SAMOL, OPRAC. D
PRACA nr 0 dodatek do PRACA nr 227, wydanie z dnia 29/09/2003, str. 1

Świadectwa pracy w pigułce

DLA GAZETY

DR SEBASTIAN SAMOL

adiunkt w katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Jeżeli pracownik nie zgłasza się po odbiór świadectwa pracy, a jego adres jest nieznany, to zakład jest zwolniony od odpowiedzialności za niewydanie świadectwa czy opinii o pracy (art. 354 par. 2 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy). W ...

KA-TPR

Polecane tematy