KRÓTKO

KRÓTKO

[podpis] BEWA
GW Zielona Góra nr 59, wydanie z dnia 10/03/2004MIASTO, str. 3

SEMINARIUM DLA PROJEKTODAWCÓW. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze organizuje seminarium na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędzie się 30 marca. Celem spotkania jest przygotowanie potencjalnych projektodawców do umiejętnego wykorzystania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowyc...

ZI-DLO

Polecane tematy