Pommy ofiarom powodzi!

POMӯMY!

[podpis] monty
Gazeta Wyborcza nr 182, wydanie z dnia 06/08/1997KRAJ, str. 2

POMӯMY!

Fundacja Dzieo Odbudowy Mioci DOM nadal prowadzi zbirk darw. Szczeglnie potrzebne s pienidze na filtry do wody i rodki odkaajce. 7 sierpnia w godz. 15-20 w warszawskiej siedzibie przy ul. Grjeckiej 20 b fundacja czeka na dary i wolontariuszy. Konto: PKO BP X o/Wa-wa 10201101-550954-270-1 z dopiskiem "dla powodzian". Zwizek Harcerstwa Polskiego chce pomc w skompletowaniu wyprawek szkolnych dla ok. 90 tys. dzieci. Komenda Chorgwi Zachodnio-Pomorskiej ZHP razem z wojewdzkim sej...

RP-DGW

Podobne artykuy

 • Budowy, remonty,

  GW Krakw

  dokumentacje ZAMWIENIA PUBLICZNE Od pocztku biecego roku wesza w ycie ustawa o zamwieniach publicznych. Rozpocz te dziaalno Urzd Zamwie Publicznych. W swoim Biuletynie ogasza on n

 • Deszcz I Szalestwa Nysy Szalonej

  GW Wrocaw

  Bdziemy da zadouczynienia od Telekomunikacji za to, e spowodowaa zalanie naszych pl i domw - gro mieszkacy wsi Gniewkw. Gmina im pomoe. Urzdnicy bd pisa podania. W gminie Dobromier

 • Dadz przykad widniczanie

  GW Wrocaw

  widnica zwoaa konferencj prasow w Warszawie. Jedzie prezydent miasta z SLD, pose z Unii Wolnoci, proboszcz katolickiej parafii i ewangelicki pastor. W samochodzie jest jeszcze wolne miejsce dl

Polecane tematy