Listy

Policję trzeba zdecentralizować

[podpis] Jan Olszowski, poseł UW na Sejm II kadencji
Gazeta Wyborcza nr 285, wydanie z dnia 08/12/1997, str. 22

Policję trzeba zdecentralizować

Po przeczytaniu artykułu pana prof. Jana Widackiego "Jakiej policji Polacy potrzebują?" ["Gazeta" z 13 listopada] pragnę dorzucić kilka uwag do podniesionej przez niego kwestii.

Otóż prawdziwa jest teza, że reforma policji bez równoczesnej reformy sądów i prokuratury nie zda się na wiele. Prawda też, że policja jest zbyt scentralizowana i zbiurokratyzowana, a w konsekwencji nieruchawa i nieudolna, a nade wszystko kosztowna, i że w tej sytuacji każde zwiększenie bużetu policji jest marnot...

RP-DGW

Polecane tematy