Poprawianie prawa

Poprawianie prawa

[podpis] jaku, psk
Gazeta Wyborcza nr 298, wydanie z dnia 23/12/1997GOSPODARKA, str. 28

Ostatnio zostały opublikowane i weszły w życie następujące akty prawne:

Muzealna Rada

* 11 grudnia - Rada do Spraw Muzeów przy ministrze kultury i sztuki składa się z 21 muzealników. 10 z nich wskazuje minister kultury i sztuki, 11 wybiera zjazd muzeów rejestrowanych. Kadencja Rady trwa trzy lata. Rada wyraża opinie m.in. na temat zagadnień polskiego muzealnictwa oraz wniosków o dotację celową na działalność muzeum.

Rozporządzenie ministra kultury, Dziennik Ustaw nr 105 z 10 wrze...

RP-DGW

Polecane tematy