* Na pohybel monopolom ? * Ulgi podatkowe dla rolnictwa? * Łączność i transport - osobno

[podpis] (abo)
Gazeta Wyborcza nr 126, wydanie z dnia 02/11/1989, str. 1

* Na pohybel monopolom ? * Ulgi podatkowe dla rolnictwa? * Łączność i transport - osobno

[RM nt. demonopolizacja: ustawa antymonopolowa; rolnictwo: ew. ulgi w podatki rozpatrzy KERM i specj. komisja; Min. Transportu, Żeglugi i Łączności ma się podzielić.]

[Polska - RWPG]

[Balcer...

RP-DGW

Polecane tematy