Euro pejskie puzzle

[podpis] AGNIESZKA KLECHA
GW Katowice nr 115, wydanie z dnia 18/05/2004KUJON ŚLĄSKI, str. 8

Euro pejskie puzzle

Uczniowie szkół specjalnych popisywali się wiedzą o krajach wspólnoty europejskiej. - Chcieliśmy pokazać, że nasi uczniowie, choć upośledzeni, też są w Unii - mówi Ewa Plura, katechetka z Katowic

II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej odbył się w zeszły czwartek w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach. Uczą się tu dzieci upośledzone (m.in. z autyzmem). Udział w konkursie wzięła też młodzież z innych szkół specjalnych z Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej c...

KA-DLO

Polecane tematy