UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, AKADEMIA PEDAGOGICZNA, AKADEMIA EKONOMICZNA

[podpis] MK, OS
GW Lublin nr 141, wydanie z dnia 18/06/2004EDUKACJA, str. 8

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, AKADEMIA PEDAGOGICZNA, AKADEMIA EKONOMICZNA

Filologia angielska

przedmioty punktowane:

język angielski (poziom rozszerzony), przedmiot humanistyczny na poziomie rozszerzonym do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, język klasyczny, historia

Filologia polska

język polski poziom rozszerzony, na poziomie podstawowym do wyboru: historia, język obcy nowożytny, język obcy klasyczny, historia sztuki, historia tańca

Pedagogika

język polski, język obcy - oba na poziomie rozszerzonym

egza...

LU-DLO

Podobne artykuły

Polecane tematy