Bardzo mało pieniędzy

[podpis] ASK
GW Rzeszów nr 169, wydanie z dnia 21/07/2004WYDARZENIA, str. 4

STYPENDIA. Z unijnych funduszy

Bardzo mało pieniędzy

Starostowie chcą, żeby o stypendia unijne ubiegali się tylko najbiedniejsi studenci i uczniowie z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę jest mniejszy niż 300 zł

Dotychczasowa granica okazała się za wysoka, dlatego zbyt wiele osób ubiega się o pieniądze, których jest zdecydowanie za mało. Gdyby unijne fundusze przyznane na stypendia dla Podkarpacia rozdzielić wszystkim, którzy się o nie ubiegają, student dostawałby miesięcznie 4,5 zł, a uczeń 26 zł. Chodzi o stypendia, ...

RZ-DLO

Polecane tematy