O tworzeniu informacji raz jeszcze

[podpis] PIOTR LUDWIKOWSKI
KUJON POLSKI dodatek do KUJON POLSKI nr 99, wydanie z dnia 27/04/2004, str. 7

Oswajanie nowej matury. Matematyka

O tworzeniu informacji raz jeszcze

"Powtarzałem wszystko tysiąc razy, i to na różne sposoby: i wprost, i wspak, jasno i zawile, ostrożnie i nachalnie, rozumiale i mętnie, dosłownie i aluzyjnie, szczerze i krętacko, pozytywnie i negatywnie".

STEFAN KISIELEWSKI - "KISIEL"

Standard wymagań egzaminacyjnych - TWORZENIE INFORMACJI, stawia zdającego egzamin maturalny z matematyki przed koniecznością posiadania umiejętności analizy sytuacji problemowych, a w szczególności:

KR-OAC

Polecane tematy