LISTY

NIEUJĘTA W PRZEPISACH

[podpis] MAGDALENA, HENRYK ROGALA, NOT. NOS
PRACA nr 36 dodatek do PRACA nr 209, wydanie z dnia 06/09/2004, str. 5

NIEUJĘTA W PRZEPISACH

W "Gazecie Praca" z 30 sierpnia 2004 r. pisaliście o możliwościach, jakie stwarza ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązuje od 1 czerwca br.). Chcę zwrócić uwagę na niedopatrzenie twórców ustawy, bardzo krzywdzące niektórych absolwentów. Przed 1 czerwca definicją absolwenta objęto m.in. tych, którzy skończyli studia podyplomowe lub doktoranckie podjęte w sześć miesięcy od skończenia studiów. Ja skończyłam studia w czerwcu 2003 r., ale w styczniu tego samego roku p...

RP-TPR

Polecane tematy